Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia zapoznaj się z tym artykułem

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Ilustracja dekoracyjna do artykułuPodstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r, poz. 163) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r, poz 823).


Świadczeniami z pomocy społecznej są (Art. 36):


1) świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały, art.37

b) zasiłek okresowy, art. 38

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, art. 39, 40, 41

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, art. 43

e) pomoc dla rodzin zastępczych, art. 78

f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, art. 88 ust. 1 i 2

g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, art. 92


2) świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna, art. 45

b) bilet kredytowany, art. 39 ust. 4

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne, art. 42

d) składki na ubezpieczenia społeczne, art. 42

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, art. 43

f) sprawienie pogrzebu, art. 44

g) poradnictwo specjalistyczne, art. 46

h) interwencja kryzysowa, art. 47

i) schronienie, art. 48 ust 2

j) posiłek, art. 48 ust 4 i 5

k) niezbędne ubranie, art. 48 ust 3

l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, art. 50

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, art. 51

n) mieszkanie chronione, art. 53

o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, art. 54 do 66

p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej, art. 71 , 72, 73, 74, 80, 81

q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, art. 88

r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. art. 82, 83

 

Do pobrania:
Ikona symbolizująca dokument PDFUstawa o pomocy społecznej (plik w formacie PDF)

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Hrubieszowie
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefon: 84 6965857
Fax: 84 6965857
NIP: 919-13-72-176
REGON: 006051725
e-mail: hrubieszowg@ops.pl
http://www.gops-hrubieszow.pl

Copyright © 2017 GOPS Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: hrubieszowg@ops.pl

Powrót na górę strony