Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia zapoznaj się z tym artykułem

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Zespół interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uchwały Rady Gminy Hrubieszów.

 

SKŁAD GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

Przewodniczący Zespołu:

1. Danuta Gerynowicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

Z-ca Przewodniczącego:

2. Katarzyna Lewandowska – Dyrektor Zespołu szkół Publicznych w Moniatyczach

Członkowie:

3. Marzanna Adamczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Husynnem
4. Aleksandra Muzyczuk – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie
5. Bożena Nowosad – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniczynie
6. Artur Kubik – Prokurator Rejonowy w Hrubieszowie
7. Edyta Krystkowiak – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie
8. Tomasz Jachimek – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie
9. Wiesława Chabros – Przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
10. Alina Sidorowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mienianach
11. Joanna Kuźmińska – Przewodnicząca Stowarzyszenia „Nieobojętni”
12. Jacek Engel – Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
13. Justyna Kozłowska – Wiceprezes Stowarzyszenia „Przystań” w Mienianach

 

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
•    integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
•    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
•    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
•    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
•    rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
•    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

ZADANIA GRUPY ROBOCZEJ:
•    opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
•    monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
•    dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów
Osoba do kontaktu: Przewodniczący Danuta Gerynowicz
telefon: 84 696 2681 wew. 30
fax: 84 696 58 57

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Hrubieszowie
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefon: 84 6965857
Fax: 84 6965857
NIP: 919-13-72-176
REGON: 006051725
e-mail: hrubieszowg@ops.pl
http://www.gops-hrubieszow.pl

Copyright © 2017 GOPS Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: hrubieszowg@ops.pl

Powrót na górę strony